Storheia Arena

En helt ny måte å tenke tilrettelegging på. Arbeidet er tuftet på verdiene folkehelse, bærekraft, trivsel, stolthet og tilhørighet.

Storheia Arena skal

  • bli en bærekraftig opplevelsesdestinasjon og en kultur- og idrettsarena for lokalbefolkningen og besøkende. Tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå.
  • gi økt attraktivitet og trivsel i regionen og være et av mange tiltak for økt til- og tilbakeflytting.
  • løfte regionen og gjøre den mer synlig.

Nord-Norges folkefjell

Prosjektet utformes sammen med befolkningen i Hadsel og regionen gjennom aktiv medvirkning og involvering.

Nord-Norges grønneste, råeste og mest spektakulære folkefjell!

Vil du vite mer?

Eldre mann går opp av veien på Storheia

Fremdrift

Her kan du lese om fremdriften i prosjekt Storheia Arena, dens tidsplaner og deadlines.

Siv Dagny taler ved åpning av Storheia Arena

Retningslinjer

Er du interessert i å bruke Storheia Arena til et større arrangement? Hva er lov og ikke lov?

Rulleski løp på Storheia Arena

Bilder

Se bilder fra fase 1, åpning av Storheia Arena, folkefesten Arctic Race of Norway og mer.

Hvordan søker jeg om å ha et arrangement på Storheia Arena?

Storheia Arena skal fremme folkehelsen

{
Generelt er mennesker mer fysisk aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon, idrett og friluftsliv, kollektivtransport, viktige målepunkter som service og butikker ligger i nærheten av hjemmet eller arbeidsplassen.
«Folkehelsemeldingen»

En viktig del av Bodøs søknad (om kulturhovedstad 2024, red.anm) handler om å inkludere et større publikum og utøvere. Storheia med sin tilgjengeliggjøring for folk med ulikt funksjonsnivå er et utmerket eksempel på hvordan vi kan gjøre dette i praksis.

Ida Maria Pinnerød

Ordfører i Bodø

Jeg tror det blir kjempefint. Det blir jo en veldig fin arena, både for de som sykler, bruker rulleski, går, har barnevogn eller bruker rullestol.

Paul Arne Johansen

Grunneier i Veidekkes film om asfalteringen av grusvei til Storheia Arena

Jeg syns det er helt fantastisk at det har blitt asfaltert fra Husby og hele veien opp til Storheia. Det gjør kommunen mer inkluderende, og har bidratt til at jeg kan få oppleve en del av Vesterålen som tidligere har vært utilgjengelig for meg.

Ingeborg Aurora Øverli

Rullestolbruker

Innspill og tilbakemelding

Send oss gjerne dine innspill og tilbakemeldinger til prosjekt Storheia Arena. Vi setter stor pris på din mening.

6 + 8 =

Adresse

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 971 92 844
Daniel Sowe
Næringssjef