Arena Storheia 

Den 8. juni 2024 inviteres alle i Vesterålen til å gi sine elskede turklær et nytt liv og fortsette eventyret i The Hikers Paradise med nye eiere, under folkefesten til The Arctic Run. Re:tur åpner sine dører for alle som ønsker å bidra til et mer bærekraftig friluftsliv ved å selge eller kjøpe brukte turklær.

Arena Storheia skal

være en opplevelsesdestinasjon og en kultur- og idrettsarena for lokabefolkning og besøkende. Tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå

gi økt attraktivitet og trivsel i regionen og være et av mange tiltak for økt bli- og bo lyst

løfte regionen og gjøre den mer synlig

The Extra Mile er

 et unikt prosjekt utviklet innenfor Arena Storheia, som streber etter å gjøre Hadsel og Vesterålen mer attraktivt ved å vise at vi går den ekstra mila når vi bygger samfunn. Vi fokuserer spesielt på barn og ungdom, med vekt på mestring, inkludering, natur og folkehelse.

Partner Prosjekt:

– Vesterålen Bike Park

The Arctic Run

– Empower the Youth

Vil du vite mer?

Eldre mann går opp av veien på Storheia

Fremdrift

Her kan du lese om fremdriften i prosjekt Arena Storheia, dens tidsplaner og deadlines.

Siv Dagny taler ved åpning av Storheia Arena

Retningslinjer

Er du interessert i å bruke Arena Storheia til et større arrangement? Hva er lov og ikke lov?

The extra mile - Bodø2024

«The Extra Mile»

Les alt om prosjektet «The Extra Mile». Ideen bak Storheia Arena, faser, milepæler og Bodø2024.

Nyheter

Tilskuere på Storheia Arena

Gi dine turklær et nytt liv i The Hikers Paradise

I Den 8. juni 2024 inviteres alle i Vesterålen til å gi sine elskede turklær et nytt liv og fortsette eventyret i The Hikers Paradise med nye eiere…

Bilde fra Hadsel Maraton

Nytt samarbeid skal bringe Hadsel maraton ut i verden

Arctic Sport AS, Stokmarknes IL og Arena Storheia har inngått et strategisk samarbeid for å gjøre Hadsel Maraton til et enda mer attraktivt løp.

Hvordan søker jeg om å ha et arrangement på Arena Storheia?

Arena Storheia skal fremme folkehelsen

{
Generelt er mennesker mer fysisk aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon, idrett og friluftsliv, kollektivtransport, viktige målepunkter som service og butikker ligger i nærheten av hjemmet eller arbeidsplassen.
«Folkehelsemeldingen»

En viktig del av Bodøs søknad (om kulturhovedstad 2024, red.anm) handler om å inkludere et større publikum og utøvere. Storheia med sin tilgjengeliggjøring for folk med ulikt funksjonsnivå er et utmerket eksempel på hvordan vi kan gjøre dette i praksis.

Ida Maria Pinnerød

Ordfører i Bodø

Jeg tror det blir kjempefint. Det blir jo en veldig fin arena, både for de som sykler, bruker rulleski, går, har barnevogn eller bruker rullestol.

Paul Arne Johansen

Grunneier i Veidekkes film om asfalteringen av grusvei til Storheia Arena

Jeg syns det er helt fantastisk at det har blitt asfaltert fra Husby og hele veien opp til Storheia. Det gjør kommunen mer inkluderende, og har bidratt til at jeg kan få oppleve en del av Vesterålen som tidligere har vært utilgjengelig for meg.

Ingeborg Aurora Øverli

Rullestolbruker

Innspill og tilbakemelding

Send oss gjerne dine innspill og tilbakemeldinger til prosjekt Arena Storheia. Vi setter stor pris på din mening.

14 + 15 =

Adresse

Storheia Arena Utvikling
Søndregate 34
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 908 20 051
Svein-Roar Martinsen (Arenaleder)

(+47) 928 40 462
Bjørn Tore Woll (The Extra Mile)

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernerklæring.