I samarbeid med Bodø 2024 og Storheia Arena lyses nå kr. 200.000 til lag og foreninger som har aktiviteter, tiltak som sikrer at folkefjellet blir tilgjengelig for alle.
I fjor ble offisielt at Storheia Arena har kommet inn under vingene til Bodø2024 gjennom et prosjekt kalt «The Extra Mile». Dette er en kombinasjon av satsing på folkehelse og satsing på opplevelsesbasert reiseliv, og fikk finansiert fem millioner kroner over to år.

Som partner til Bodø2024, har vi nå muligheten til å lyse ut midler som skal legge til rette for inkludering, mestring og deltakelse i vill vakker nord-norsk natur. I denne utlysningen vil vi at midlene skal bidra til fysiske møteplasser, aktiviteter og utsiktspunkter tilknyttet Storheia. Uten Bodø2024 hadde det ikke vært mulig å støtte disse tiltakene lokalt, sier næringskonsulent Jørgen Henriksen i Hadsel kommune.

Via utlysningen kan man søke om midler til tiltak eller aktiviteter som fremmer friluftsopplevelser og god folkehelse på Storheia. Det kan være tilrettelegginger som benker, utsiktsposter med sittemuligheter, toalett, gjerder på bratte partier, gapahuker og hengekøye-park. Man kan søke om midler til aktiviteter som gir gode opplevelser i Storheia-naturen, eller øker kunnskap om å bruke naturen bærekraftig.

Jørgen Henriksen

Lag og foreninger kan søke via regional forvaltning og søknadsfrist er 24.april 2023.

Fakta:

  • Aktivitet eller tilrettelegging må finne sted på Storheia.
  • Vi ønsker en beskrivelse av hvordan tiltaket/aktiviteten tilrettelegges for personer med nedsatt funksjon, og ivaretar vårt prinsipp om tilgjengelighet for alle.
  • Vi ønsker en beskrivelse av hvordan naturen ivaretas med hensyn til omsøkte tiltak/aktivitet.
  • Tiltak som krever inngrep i naturen må avklares med Storheia Arena Utvikling, og søker må ordne med avtale med grunneier.
  • Det er mulig å søke midler til innkjøp av utstyr eller infrastruktur-tiltak.
  • Det er ikke mulig å søke om midler til lønn eller ordinære driftsmidler.
  • Prosjekter eller arrangementer som viser en plan for eventuell videre finanisering eller visjoner for å videreføre vil bli særlig prioritert. Tiltak må ha en plan for vedlikehold.
  • Det kan søkes om inntil 50 000.- i finanisering fra denne utlysningen. Man kan sende inn flere søknader. Tiltak som har egeninnsats vil bli prioritert.

Adresse

Storheia Arena Utvikling
Søndregate 34
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 908 20 051
Svein-Roar Martinsen (Arenaleder)

(+47) 928 40 462
Bjørn Tore Woll (The Extra Mile)

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernerklæring.