Arena Storheia gjennom prosjektet The Extra Mile deler ut 800.000 for kunst og kultur

I 2022 ble det offisielt at Arena Storheia skulle komme inn under vingene til Bodø2024 gjennom et prosjekt kalt «The Extra Mile».

The Extra Mile skal fungere som en paraplyorganisasjon for å støtte blant annet lag, foreninger og ildsjeler som ønsker å skape økt aktivitet. Prosjektet skal ivareta og organisere lokalt engasjement for å stimulere til flere aktiviteter som kan bidra til å oppnå visjonen om et attraktivt Hadsel. Dette skal gjøres i nært samarbeid med de nevnte lag og foreninger, i tillegg til næringsliv, offentlige instanser og ikke minst menneskene som bor i regionen. For å skape stolthet må det gjennomføres mange ulike arrangementer og involveringer. Denne utlysningen er et hjelpemiddel for å skape disse arrangementene og involveringene.

Målet med utlysningene er å bidra til at flere, uansett forutsetninger, skal kjenne tilhørighet og føle stolthet til regionen. Midlene er en del av Bodø2024 sine kulturmidler som skal bygge opp under Storheia Arena sin leveranse til Nordland som kulturhovedstad i 2024. Via utlysningen kan man søke om midler til tiltak eller aktiviteter som fremmer friluftsopplevelser og god folkehelse i Vesterålen. Det kan være 

The Extra Mile ønsker spesielt lokale lag og foreninger i Vesterålen, og ideelle selskap velkommen til å søke. Søker må inneha et org.nr. Man kan søke via regional forvaltning og søknadsfrist er 15 des. 2023.

Fakta:

  • Aktivitet eller tilrettelegging må finne sted primært i Vesterålen.
  • Vi ønsker en beskrivelse av hvordan naturen ivaretas med hensyn til omsøkte tiltak/aktivitet.
  • Prosjekter eller arrangementer som viser en plan for eventuell videre finansiering eller visjoner for å videreføres kan bli prioritert. 
  • Det kan søkes om inntil 100 000.- i finansiering fra denne utlysningen. Man kan sende inn flere søknader. Tiltak som har egeninnsats, vil bli prioritert.

Adresse

Storheia Arena Utvikling
Søndregate 34
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 908 20 051
Svein-Roar Martinsen (Arenaleder)

(+47) 928 40 462
Bjørn Tore Woll (The Extra Mile)

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernerklæring.