Fremdrift

Prosjekt «Storheia Arena» er inddelt i faser, samt tids- og ressursplaner, slik fremdriften for prosjektet blir oversiktlig for alle parter.

Fase 1

Øke tilgjengelighet og bruk gjennom oppgradering av infrastruktur Husby – Storheia, 7 km.
 • Grøfting
 • Nye stikkrenner
 • Asfalt
 • Kick off og offisiell åpning 17. August 2019

Økonomi og finansieringsplan

 • Hadsel Kommune: kr. 500.000,-
 • Lokalt næringsliv: kr. 3.615.000,-
 • Spillemidler: kr. 3.000.000,-
 • Sum fase 1: kr. 7.115.000,-
 • Status: Gjennomført og avsluttet 100% 100%

Fase 2

 • Lansere hjemmeside
 • Utredning om videre bruk
 • Bred og delvis nytenkende forankring, medvirkning og inkludering
 • Utredning og opprettelse av driftsorganisasjon
 • Søknader om midler til videre utvikling
 • Samarbeid med forskning
 • Samarbeid med Bodø 2024
 • Status: Pågår 80% 80%

Adresse

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 971 92 844
Daniel Sowe
Næringssjef