Fremdrift

Prosjekt «Storheia Arena» er inddelt i faser, samt tids- og ressursplaner, slik fremdriften for prosjektet blir oversiktlig for alle parter.

Fase 1

Øke tilgjengelighet og bruk gjennom oppgradering av infrastruktur Husby – Storheia, 7 km.
 • Grøfting
 • Nye stikkrenner
 • Asfalt
 • Kick off og offisiell åpning 17. August 2019

Økonomi og finansieringsplan

 • Hadsel Kommune: kr. 500.000,-
 • Lokalt næringsliv: kr. 3.615.000,-
 • Spillemidler: kr. 3.000.000,-
 • Sum fase 1: kr. 7.115.000,-
 • Status: Gjennomført og avsluttet 100% 100%

Fase 2

Medvirkningsarbeid og rigging av videre utvikling

 • Lansere hjemmeside
 • Utredning om videre bruk
 • Bred og delvis nytenkende forankring, medvirkning og inkludering
 • Utredning og opprettelse av driftsorganisasjon
 • Søknader om midler til videre utvikling
 • Samarbeid med forskning
 • Samarbeid med Bodø 2024
 • Status: Gjennomført og avsluttet 100% 100%

Fase 3

The Extra Mile

 • Ansettelse av utviklingssjef for Storheia Arena som skal drive fram aktivitet, finansiering og utvikling. Arbeidet skal videreutvikle infrastruktur, tiltrekke seg arrangementer og bygge opp en opplevelsesbasert reiselivsproduktplattform i nært samarbeid mellom frivillige organisasjoner, kommune og næringsliv.  
 • Storheia PROFF – En rådgiver som veileder arrangement i naturen angående universell og bærekraftig tilrettelegging, finansiering og frivillighet. Dette skal utviklingssjefen jobbe med finansieringen av, og utrede behov for.
 • ILAG Frivillig – samhandlingsarena for idrett, kunst, og kulturaktørene i regionen for å skape engasjement til 2024. Hvordan skal vi jobbe ilag for å bruke frivillighet som inkludering, og verktøy for å bekjempe ensomhet? Heve kunnskapsnivået og dele erfaringer i Lofoten og Vesterålen. Denne vil utviklingssjefen arrangere som en eventserie sammen med daglig leder i Storheia Arena Drift, Vesterålen Regionråd, Samfunnsløftet og Kultursamarbeidet Vesterålen.
 • Etablering av ressursgruppe for programmet i 2024.

  Les mer om «The Extra Mile» her.

  Økonomi og finansieringsplan

  • Bodø 2024: kr. 5.000.000,-
  • Status: Påbegynt 2% 2%

  Adresse

  Storheia Arena Utvikling
  Søndregate 34
  8450 Stokmarknes

  Ring oss

  (+47) 908 20 051
  Svein-Roar Martinsen (Arenaleder)

  (+47) 928 40 462
  Bjørn Tore Woll (The Extra Mile)

  Informasjon om bruk av «cookies» og personvernerklæring.