Om Storheia

Storheia har utviklet seg videre til Arena Storheia. Bakgrunnen for dette er at fjellet er et symbol på hva vi kan få til i lag, hva vi kan kjenne av mestring og begeistring i alle situasjoner. Storheia Arena er blitt til Arena Storheia Drift og Arena Storheia Utvikling. Drift skal realisere og muliggjøre bruk av hele Storheia og Utvikling skal muliggjøre en større bruk av prinsippene om inkludert, mestring og begeistring både fysisk i regionen og kognitivt.

   

 

Arena Storheia

En opplevelsesdestinasjon og arena

Arena Storheia skal være en opplevelsesdestinasjon og en arena for:

  • folkehelse, tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå
  • kultur- og idrett
  • formidling og læring
  • bærekraftig og forsvarlig forvaltning

Arena Storheia handler om folkehelse, trivsel, stolthet og tilhørighet. Fjellet skal være et samlingspunkt for folk i alle aldre og innholdet skal stimulere til bedre folkehelse gjennom å tilrettelegge for ferdsel og aktiviteter tilpasset ulike funksjonsnivå og forutsetninger. Prosjektet skal være et verktøy for å nå et mål om økt bolyst og attraktivitet, aktivitet og trivsel i hele Vesterålen.

Arena Storheia er et av mange tiltak som i sum skal bidra til økt tilflytting og tilbakeflytting, løfte regionen og gjøre den mer synlig.

Vi skal legge til rette for at befolkningen i Hadsel og Vesterålen har et folkefjell hvor også personer med nedsatt funksjonsnivå kan ta del i flotte naturopplevelser. For å få til dette har vi asfaltert sju kilometer vei, fra fylkesveg 82 til toppen av Storheia, og allerede har vi sett og hørt om flere som har tatt seg til toppen ved hjelp av elektrisk rullestol.

Vi har klart å få offentlige og private sponsorer med på laget, slik at kommunens utgift for veien er relativt lave 500.000 kroner.

Vi skal etablere ladestasjon for rullestolbrukere slik at vi er sikre på at de har nok strøm til å bremse under nedstigningen.

Vi skal sette opp rekkverk på strategiske steder slik at de som trenger det kan støtte seg ved behov.

Vi skal lage fine hvile- og utsiktsposter langs løypa som i seg selv vil være målet for turen for de mennesker som ikke har mulighet til å nå toppen. På disse utsiktspostene vil vi lage gapahuk, benker eller andre rekreasjonsmuligheter. Disse punktene skal også ha fin utsikt, og det skal være «postkortvennlige» omgivelser å fotografere.

Vi vet at vi ikke kan tilfredsstille alle krav knyttet til universell utforming, men vi skal strekke oss så langt vi klarer for at som mange som mulig kan benytte seg av hele eller deler av Storheia. Vi ønsker at flere skal få muligheten til å stå på toppen av fjellet og se hurtigruta seile inn Hadselfjorden. For at vi skal lykkes med innholdet i denne arbeidspakken, er kommunens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sterkt involvert.

Arena Storheia Utvikling 

Hva er Arena Storheia Utvikling?

Arena Storheia Utvikling er i praksis prosjektet «The Extra Mile». Dette prosjektet var søknaden til Bodø 2024 og er Hadsel sin del av Bodø som Europeisk kulturhovedstad. 

Prosjektet har underveis utviklet seg både i omfang og ambisjon, og er i ferd med å bli et nytt og helt unikt konsept. Målet med «The Extra Mile» er å gjøre Hadsel og Vesterålen mer attraktiv for alle, og spesielt for unge. Prosjektet setter søkelys på menneskene og hjertene i Vesterålen. Konseptet innebærer en involvering og et prioritert fokus på ungdom, mestring, inkludering, natur og folkehelse.

The Extra Mile (TEM) er et positivitets og attraktivitetsprosjekt.

Visjon – Vesterålen – verdens beste oppvekststed.

Hva: The Extra mile er et positivitetsprosjekt som er født under Arena Storheia. Prosjektets ide er å skape aktiviteter og infrastruktur som kan underbygge og forsterke bo-og bli lyst og bidra til en attraktiv region.

Prosjektet favner bredt og skal synliggjøre at regionen og Hadsel strekker seg den Extra mila for å bygge samfunn. Det skal fokuseres på ungdom, på mestring, på inkludering og folkehelse. Alt dette skal utvikles i kontekst av Arena Storheia fysisk og kognitivt. Fjellet Storheia symboliserer styrke og mestring, samtidig som tårnet på toppen av fjellet symboliserer fyrtårnet som navigerer menneskene trygt ut i verden og hjem igjen, til Vesterålen. De fysiske og kognitive arenaene rundt folkehelse, opplevelser, samarbeid, næringsutvikling gjøres med en ramme med forskning, kunst og kultur. Arena Storheia er en av rammene for å lykkes med TEM.

Prosjektet TEM løfter frem at Hadsel og Vesterålen blir mer attraktiv gjennom en myk vekst med fokus på verdier. Dette skal videre skape grunnlaget for verdens beste oppvekststed og bidra til bo- og blilyst. Hovedideen er ved å strekke seg lengere for utvalgte grupper, kan distriktet bekjempe utfordringen på avfolkning og mangel på arbeidskraft og skape positivitet. Prioritet nummer en blir å beholde de som allerede bor i distriktet. Dette gjennom å skape stolthet til regionen!

Ved å legge til rette for utvikling av stolthet for den unge generasjonen, vil det smitte over på de øvrige generasjonene og det vil også smitte over på samfunnet, reiseliv, og næringsutvikling. Positivitet er smittsomt! Dette vil bidra til økt rekruttering av arbeidskraft og ikke minst skal det bygge opp under det gode liv gjennom flere arrangementer innen kunst og spesielt innen kulturfeltet.

Gjennom prosjektet skal vi bidra til en varig endring og sier at vi skal alltid strekke oss litt lengre for samfunnet vårt. Derav navnet, The Extra Mile. Når vi runder av prosjektet, skal den extra mila vi strekker oss, bli den nye normalen ift inkludering, involvering og engasjement.

Arena Storheia Utvikling er i praksis prosjektet «The Extra Mile». Dette prosjektet var søknaden til Bodø 2024 og er Hadsel sin del av Bodø som Europeisk kulturhovedstad. 

Prosjektet har underveis utviklet seg både i omfang og ambisjon, og er i ferd med å bli et nytt og helt unikt konsept. Målet med «The Extra Mile» er å gjøre Hadsel og Vesterålen mer attraktiv for alle, og spesielt for unge. Prosjektet setter søkelys på menneskene og hjertene i Vesterålen. Konseptet innebærer en involvering og et prioritert fokus på ungdom, mestring, inkludering, natur og folkehelse.

The Extra Mile (TEM) er et positivitets og attraktivitetsprosjekt.

Visjon – Vesterålen – verdens beste oppvekststed.

Hva: The Extra mile er et positivitetsprosjekt som er født under Arena Storheia. Prosjektets ide er å skape aktiviteter og infrastruktur som kan underbygge og forsterke bo-og bli lyst og bidra til en attraktiv region.

Prosjektet favner bredt og skal synliggjøre at regionen og Hadsel strekker seg den Extra mila for å bygge samfunn. Det skal fokuseres på ungdom, på mestring, på inkludering og folkehelse. Alt dette skal utvikles i kontekst av Arena Storheia fysisk og kognitivt. Fjellet Storheia symboliserer styrke og mestring, samtidig som tårnet på toppen av fjellet symboliserer fyrtårnet som navigerer menneskene trygt ut i verden og hjem igjen, til Vesterålen. De fysiske og kognitive arenaene rundt folkehelse, opplevelser, samarbeid, næringsutvikling gjøres med en ramme med forskning, kunst og kultur. Arena Storheia er en av rammene for å lykkes med TEM.

Prosjektet TEM løfter frem at Hadsel og Vesterålen blir mer attraktiv gjennom en myk vekst med fokus på verdier. Dette skal videre skape grunnlaget for verdens beste oppvekststed og bidra til bo- og blilyst. Hovedideen er ved å strekke seg lengere for utvalgte grupper, kan distriktet bekjempe utfordringen på avfolkning og mangel på arbeidskraft og skape positivitet. Prioritet nummer en blir å beholde de som allerede bor i distriktet. Dette gjennom å skape stolthet til regionen!

Ved å legge til rette for utvikling av stolthet for den unge generasjonen, vil det smitte over på de øvrige generasjonene og det vil også smitte over på samfunnet, reiseliv, og næringsutvikling. Positivitet er smittsomt! Dette vil bidra til økt rekruttering av arbeidskraft og ikke minst skal det bygge opp under det gode liv gjennom flere arrangementer innen kunst og spesielt innen kulturfeltet.

Gjennom prosjektet skal vi bidra til en varig endring og sier at vi skal alltid strekke oss litt lengre for samfunnet vårt. Derav navnet, The Extra Mile. Når vi runder av prosjektet, skal den extra mila vi strekker oss, bli den nye normalen ift inkludering, involvering og engasjement.

Adresse

Storheia Arena Utvikling
Søndregate 34
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 908 20 051
Svein-Roar Martinsen (Arenaleder)

(+47) 928 40 462
Bjørn Tore Woll (The Extra Mile)

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernerklæring.