Om prosjektet

Storheia Arena handler om å tilgjengeliggjøre fjellet for alle. Uavhengig av funksjonsnivå, skal vesterålingene få muligheten til å se utover, føle seg inkludert, kjenne mestring og begeistring. Derfor realiserer vi Nord-Norges grønneste, råeste og mest spektakulære folkefjell – på naturens premisser.   

 

Storheia Arena

En opplevelsesdestinasjon og arena

Storheia Arena skal være en opplevelsesdestinasjon og en arena for:

  • folkehelse, tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå
  • kultur- og idrett
  • formidling og læring
  • bærekraftig og forsvarlig forvaltning

Storheia Arena handler om folkehelse, trivsel, stolthet og tilhørighet. Fjellet skal være et samlingspunkt for folk i alle aldre og innholdet skal stimulere til bedre folkehelse gjennom å tilrettelegge for ferdsel og aktiviteter tilpasset ulike funksjonsnivå og forutsetninger. Prosjektet skal være et verktøy for å nå et mål om økt bolyst og attraktivitet, aktivitet og trivsel i hele Vesterålen.

Storheia Arena er et av mange tiltak som i sum skal bidra til økt tilflytting og tilbakeflytting, løfte regionen og gjøre den mer synlig.

Vi skal legge til rette for at befolkningen i Hadsel og Vesterålen har et folkefjell hvor også personer med nedsatt funksjonsnivå kan ta del i flotte naturopplevelser. For å få til dette har vi asfaltert sju kilometer vei, fra fylkesveg 82 til toppen av Storheia, og allerede har vi sett og hørt om flere som har tatt seg til toppen ved hjelp av elektrisk rullestol.

Vi har klart å få offentlige og private sponsorer med på laget, slik at kommunens utgift for veien er relativt lave 500.000 kroner.

Vi skal etablere ladestasjon for rullestolbrukere slik at vi er sikre på at de har nok strøm til å bremse under nedstigningen.

Vi skal sette opp rekkverk på strategiske steder slik at de som trenger det kan støtte seg ved behov.

Vi skal lage fine hvile- og utsiktsposter langs løypa som i seg selv vil være målet for turen for de mennesker som ikke har mulighet til å nå toppen. På disse utsiktspostene vil vi lage gapahuk, benker eller andre rekreasjonsmuligheter. Disse punktene skal også ha fin utsikt, og det skal være «postkortvennlige» omgivelser å fotografere.

Vi vet at vi ikke kan tilfredsstille alle krav knyttet til universell utforming, men vi skal strekke oss så langt vi klarer for at som mange som mulig kan benytte seg av hele eller deler av Storheia. Vi ønsker at flere skal få muligheten til å stå på toppen av fjellet og se hurtigruta seile inn Hadselfjorden. For at vi skal lykkes med innholdet i denne arbeidspakken, er kommunens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sterkt involvert.

Adresse

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 476 82 115
Jørgen Henriksen
Prosjektleder

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernerklæring.