Prosjektorganisering

Prosjektledelsen består av en prosjekteier, prosjektansvarlig, styringsgruppeleder og prosjektleder.

Prosjektledelsen

Hadsel Kommune

Hadsel Kommune

Prosjekteier

Ola Morten Teigen

Ola Morten Teigen

Prosjektansvarlig

Kommunedirektør
Daniel Sowe

Daniel Sowe

Styringsgruppeleder

Næringssjef
Siv Dagny Aasvik

Siv Dagny Aasvik

Prosjektleder

Egga Utvikling

Adresse

Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 995 22 025
Siv Dagny Aasvik
Prosjektleder

E-post

sivdagny@egga.no
Siv Dagny Aasvik
Prosjektleder