Spørsmål og svar

Hvor ligger Storheia Arena?

Storheia er et fjell på Hadseløya i Hadsel kommune i Nordland. Det har en høyde på 504 meter over havet og ligger 2,5 km fra Stokmarknes og 5 km fra Melbu. Fra Storheia får du en 360-graders utsikt mot Husbydalen, Husbykollen, Møysalen, Melbu og den nordligste delen av Lofoten. Du står midt i natur i verdensklasse og kan ta inn alt. En følelse alle rett og slett fortjener å kjenne på. Fjellet har gode stier både fra Stokmarknes, Lekang og Melbu på Hadseløyas sørside. I tillegg til toppturer, er Storheia også mye benyttet til paragliding og kiting. 

Hvem står bak Storheia Arena?

Hadsel kommune har bistått med utviklingsressurser i form av timer, og via næringsfond. Det er Storheia Arena Utvikling som er kontraktspartner med Bodø2024.

Storheia Arena Utvikling er en egen organisasjon, med eget organisasjonsnr og økonomi. Storheia Arena Drift er under stiftelse og skal ha eget ansvarsområde for forvaltning, drift og vedlikehold.

Hvem kom med idéen “The Extra Mile”?

Drømmen om Storheia Arena vokste frem allerede i 2016. Ved å hente innspill fra grunneiere, eldreråd, ungdomsråd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, lag, foreninger, befolkning, næringsliv, Nord Universitet, skoleelever, Kultursamarbeidet, ble prosjektidéen “The Extra Mile” unnfanget i 2019. Nå er “The Extra Mile” en del av hovedprogrammet i Bodø2024, og får en grunnfinansiering på fem millioner over to år.

Hvorfor får Storheia Arena finansiering av Bodø 2024?

Arctic Race of Norway i 2019 ble beviset på at Storheia Arena er mer enn en drøm, og det gav oss motivasjon til å realisere hele potensiale. I 2019 ble Storheia Arena en del Bodøs søknad til Europeisk kulturhovedstad 2024 under tittelen «The Extra Mile» nettopp på grunn av vår gjennomføringsevne. Siden det ble kjent at Bodø 2024 skulle realiseres, har Hadsel kommune jobbet tett med dem for å kvalitetsikre prosjektet. Sammen med Bodø2024 skal Storheia Arena nå bli beste praksis innen bærekraftig besøksforvaltning, frivillighet, inkluderingsteknologi og kunnskapsoverføring slik at andre kan lære hvordan man arrangerer i natur uten å ødelegge den. Uten midlene fra Bodø2024, hadde ikke Storheia Arena blitt realisert nå. 

 

Hvorfor satser Bodø2024 på Storheia Arena?
Dette er et unikt prosjekt som har fulgt Bodø2024 helt siden deres søknadsprosess. De mener det er potensiale for å skape et prosjekt som kan få nasjonale dimensjoner.

For Bodø2024 er det viktig å finne de prosjektene som virkelig tar på alvor at vi skal nå ut til alle grupper i samfunnet. Storheia og The Extra Mile har store ambisjoner for målgrupper som altfor ofte blir nedprioritert, sier direktør i Bodø2024, André Wallann Larsen.

Ved å bli inkludert i Bodø2024, får Storheia Arena tilgang på et europeisk nettverk for å ta ut hele potensiale i prosjektet. Europa ønsker seg demonstratorer på beste praksis på inkludering, bærekraftig besøksforvaltning, og for å bli en demonstrator som kan inspirere andre, må vi levere på tre strategiske retninger.

1. Teknologi og infrastruktur.
Arrangementer på Storheia Arena skal gi private og offentlige aktører en arena for å teste og vise frem nye løsninger, infrastruktur og naturteknologi. Storheia Arena skal gi et nytt perspektiv på arrangementsvertskap og bidra til å stimulere til økt innovasjon som skåner naturen, skaper entusiasme og bidrar til økt involvering av alle samfunnslag – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

2. Beste praksis.
Storheia Arena skal sette Hadsel, Vesterålen og Nordland på verdenskartet som beste praksis innen bærekraftig besøksforvaltning, og skape bevisføring for hva vi får til uten å skade natur. Vi skal vise at vesterålinger og resten av Nordland har mye å lære verden om å arrangere og samtidig ta vare på natur – enten det er fjell, dyr, skog eller folk. Bærekraft er ikke et valgfag lengre, og dette er vår eksamen.

3. Kunnskapsproduksjon.
Storheia Arena handler om så mye mer enn det fysiske fjellet og arrangementene. Det handler om hvordan vi produserer kunnskap om å få flere i aktivitet, jobbe med utenforskap, og hvordan vi bruker folkehelse, teknologi, infrastruktur, kultur og idrett for å skape felleskap, mestring og stolthet. Hadsel er et mekka for topptur, men vi skal gjøre store naturopplevelser tilgjengelig for alle. Dette er en viktig satsning for Hadsel, Vesterålen, Nordland, Bodø2024 og ikke minst resten av Europa.

Hvorfor kalles Storheia Arena for Norges Mont Ventoux?

Veien opp til Mont Ventoux er en av de mest krevende i sykkelrittet Tour de France, og Storheia Arena kunne kanskje ikke matche i høydemeter under Arctic Race of Norway i 2019, men i folkefest og utsikt ble vi en god match. Medier døpte da Storheia Arena til Norges Mont Ventoux.

Hva ser dere etter i en utviklingsjef til Storheia Arena?

Nå skal organisasjon finne sin utviklingssjef, og vi vil si at det er drømmejobben for en samfunnsbygger som brenner for arrangementsturisme, sosial bærekraft, folkehelse, infrastruktur og naturteknologi. Vi ser etter en utviklingssjef som løfter Storheia Arena til å bli en nasjonal leverandør av opplevelser, tilgjengelighet, og forstår verdien av å pleie et nettverk av lag, foreninger, profesjonelle aktører, offentlig finansiering og næringsliv.

Hvorfor er det viktig å realisere dette?

Siden 2016 har det vært jobbet med ideer om hvordan vi kan gjøre Storheia tilgjengelig for alle innbyggere, uavhengig av funksjonsnivå. Hensynet til menneskers liv, helse og behov for bevegelse er et premiss for en utvikling av Storheia. «Folkehelsemeldingen» slår fast at hvordan det fysiske miljøet rundt oss er tilrettelagt, spiller stor rolle for hvor aktive vi faktisk er.

«Folkehelsemeldingen» slår fast at hvordan det fysiske miljøet rundt oss er tilrettelagt, spiller stor rolle for hvor aktive vi faktisk er.

En drøm om å gi alle muligheten til den samme spektakulære opplevelsen som vanligvis kun en sprek fjellvandrer får tilgang på. Alt ifra grunneiere, eldreråd, ungdomsråd, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, lag, foreninger, befolkning, næringsliv, Nord Universitet, skoleelever, Kultursamarbeidet har formet prosjektet “The Extra Mile”. Vi har jobbet for å finne nøkkelen til bedre folkehelse, inkludere flere i samfunnet, skape begeistring rundt frivillighet og ikke minst tiltrekke oss opplevelser som gjør oss stolte, sunne og motiverte. Dette er vår ekstra mil for å få alle med. Nå er “The Extra Mile” en del av hovedprogrammet i Bodø2024, og får en grunnfinansiering på fem millioner over to år. Det forplikter og gir oss retning. ‘Nå skal resten av Nordland få ta del i det vi lærer, og alt vi får til i lag. Skal vi vokse som samfunn, må vi ha alle med oss. Dette er vår ekstra mil for å få alle med.

Samtidig ønsker kommunen en lokal og regional satsing på reiselivet, og tiltrekke flere arrangementer som favner flest mulig brukergrupper, uavhengig av funksjonsnivå. Rett og slett en kombinasjon av satsing på folkehelse og opplevelsesbasert reiseliv. Kommunen er opptatt av å tenke nytt, i et folkehelse- og tilgjengelighetsperspektiv, samtidig som dette utvilsomt vil bidra til bærekraftig utvikling av reiselivsnæringa.

Hadsel kommune har fått dårligere økonomi, vil dette gå utover andre tjenester for andre målgrupper?
Det enkle svaret er nei. Storheia Arena Utvikling er opprettet, med eget organisasjonsnummer, helt egen økonomi og regnskapskontor, som skal drives av ansatt vi snart som søke etter og som skal ha kontorer utenfor rådhuset.
Har utviklingen av Storheia Arena gått utover andre tjenester i Hadsel kommune?
Nei det har det ikke. Prosjektet har fått tildelt kr.500.000, fra næringsfondet for å bli rigget. Resten av midlene har næringssjef Daniel Sowe hentet inn eksternt fra partnere som har troa på Storheia Arena, spillemidler og andre søkbare støtteordninger. Så nei, vi har ikke brukt av kommunens midler.
Hvor mye penger har Hadsel kommune brukt på dette?

Hadsel kommune har brukt kr 500.000, – på dette prosjektet. De resterende midlene er støtte fra lokalt næringsliv og virkemiddelapparat.

Veien til Storheia Arena ble asfaltert under Arctic Race of Norway – er det bærekraftig?

Storheia Arena hadde i utgangspunktet en grusvei, og vi vurderte asfalt som det toppdekket som gav flest bruksmuligheter for framtida. Vi trekker erfaringer fra andre destinasjoner, og med et økt forventet bruk er tilrettelegging essensielt for å skåne resten av fjellet. Vi må rigge oss slik at Storheia Arena kan brukes av reiselivsnæringen og folk flest uten å skade det.

Kan jeg kjøre opp nå som det er lagt asfalt?

Veien er registrert som skogsvei/bruksvei og veien er privat. Det er de private grunneierne som bestemmer ferdselen på denne veien. Normal forsikring dekker heller ikke uhell som skjer i utmark.

De som har næringsinteresser langs denne strekningen har tillatelse til å kjøre. F.eks så er det Norkring som drifter masta på Storheia og de har en rekke underleverdører som utfører arbeided der oppe på sine vegner.

Fartsgrensen er 30 km/t og kjøretøy skal ta hensyn og vike for mye trafikanter.

Det er mulig å søke om tillatelse til å kjøre opp i forbindelse med arrangement, ved å bruke dette søknadsskjemaet.

Kan jeg søke midler via Storheia Arena?

Det kan du i løpet av 2023. Da vil vi legge ut for Open Calls. Kriteriene for hvem som kan få midler vil bli publisert på storheiaarena.no og bodø2024.no. Open Calls fra Bodø2024 og andre europeiske aktører — Bodø2024 (bodo2024.no).

Hva får befolkningen i Hadsel ut av Storheia Arena?

Uansett hvor du bor i Hadsel, vil Storheia Arena gi konkrete ringvirkninger i økte inntekter i reiselivsnæringen, arbeidsplasser innen arrangementsturisme og et bedre folkehelsetilbud. Dette blir en arena der lokale lag, foreninger og enkeltaktører kan arrangere for folkehelse, kultur og idrett.  

Uansett utgangspunkt og ambisjon, kan du alltids komme deg opp på Storheia. Du vil få tilgang på et felleskap i form av frivillighet og kan være med å arrangere lokale, nasjonale og internasjonale eventer på høyt nivå.. Det vil være en testarena for ny teknologi og infrastruktur, og du kan være med å påvirke hvordan det tas i bruk. Vi mener at Storheia Arena kan gi deg en felles stolthet av hva vi får til sammen. 

 

Hvor store inngrep er det som må gjøres?

Grunnarbeid i form av tilrettelegging for asfaltering av veien fra Husby til Storheia. Grunnarbeidet består av å lage stikkrenner, nye grøfter og masseutskifting. Dette ble gjort vinteren og våren 2019. Selve asfalteringen ble ferdigstilt sommeren 2019.

Utover dette vil det kun settes ut benker langs veien, det vil opprettes ulike utsiktsposter og utsiktspunkter. Alle tiltak skal være reversible og de skal harmonere med omgivelsene.

Videre ønsker vi å bruke teknologi for å skape opplevelser og disse vil ikke føre til vesentlig inngrep i naturen.

Kan det blir flere enn fem arrangementer?

Det blir maks fem større arrangementer i året. Søknader om arrangement blir vurdert og besluttet av styringsgruppen. På sikt vil dette gjøres av en egen driftsorganisasjon.

Det har vært et skriftlig krav fra grunneierne at det ikke skal være mer enn fem store arrangementer, og den oppfatningen deler vi.

Det er også mulig å ha mindre arrangement i området. Ved interesse; bruk dette søknadsskjemaet eller kontakt prosjektleder. 

Hvem skal bestemme hvilke arrangementer som skal få lov til å være blant de fem?

Det vil være en styringsgruppe hvor kommunen, grunneiere og frivillige organisasjoner vil være representert, som tar stilling til dette. Det skal opprettes en egen organisasjon som på sikt skal håndtere slike henvendelser.

Hvorfor ble Arctic Race of Norway i 2019 så viktig?
Storheia Arena ble lansert, og nyhetene nådde sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2018. De rettet blikket mot Storheia Arena for å skape en spektakulær toppavslutning. Sammen med grunneierne gikk vi den ekstra mila, og flyttet grensene for nasjonale forskrifter ved å etablere infrastruktur, inkludert adkomstveier, parkering, ladere for elektriske rullestoler og sykler, digital inkluderingsteknologi og mer. Grusveien mot toppen på drøye 7 km ble asfaltert for å gjøre forholdene optimal for en spektakulær avslutning. Den 17 august 2019 åpnet vi Storheia Arena med Arctic Race of Norway som ramme, men det ble så mer enn et stort, internasjonalt sykkelritt. Vi fikk teste planleggingen, det frivillige og infrastrukturen. Vi evaluerte, vi lærte, og vi ble bedre, og det akter vi å fortsette med.
Hvem er Isabell Valen?

Den 17. august 2019 åpnet vi Storheia Arena med Arctic Race of Norway som ramme, men det ble så mer enn et stort, internasjonalt sykkelritt. Én ting var folkefesten med over 4000 besøkende fra fjern og nær, men da Isabell Valen (28) fra Bodø staket seg opp Storheia Arena, forsto vi hvorfor vi kjempet så hardt for tilgjengelighet for alle.

“Det var stort for Isabell at ordføreren ga henne en synlighet hun aldri før har fått oppleve. Samtidig var det en synlighet som jeg tror strekker seg lengre enn kun henne. Funksjonshemmede vil bli sett; de setter pris på at de kan representeres i form av å bli inkludert og integrert i felleskapet. Dere Hadselværinger ga oss en fantastisk dag og et varmt minne vi har med oss videre, og gjorde at Isabell som funksjonshemmet opplevde å både få delta og bli sett. Det er gode kvaliteter i et fellesskap og kanskje det viktigste for oss alle i livet.»

– Harald Valen, faren til Isabell

Kan det bli aktuelt at prosjektet blir enda større, gondolbane og lignende som har vært nevnt tidligere?

Nei, det har ikke vært diskutert eller aktuelt som en del av dette prosjektet. Det ville blitt et helt annet prosjekt og ikke noe vi kommer til å ta initiativ til. Vi har ønsket å få til noe som er bærekraftig og rettet mot folkehelse og da blir det ikke naturlig å snakke om gondol.

Hvordan skal dere tilrettelegge for funksjonshemmede?

Det vi ønsker er å tilrettelegge med hvilepunkter, benker, utsiktsposter med sittemuligheter, og gjerder på bratte partier som vil gi støtte. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil være representert i styringsgruppa og vi vil gå i dialog med dem for å få innspill til hva vi bør gjøre på dette området. Vi vil nå så mange brukergrupper som mulig gjennom medvirkningsturneen, og vi gjerne tar i mot innspill. Du kan sende oss innspill i denne lenken.

Kommer jeg meg opp med rullestol?

Ja det gjør du. Stort sett alle elektriske rullestoler kommer seg gjennom «luka» i porten. Ulike rullestoler har blitt testet med ulik vekt. På det bratteste partiet er det 16 graders stigning og de fleste nyere rullestoler har klart dette fint. Noen har valgt å kjøre helt opp til toppen, mens andre valgte Ørnheihytta som siste stopp. Det er på Ørnheihytta vi vurdere det som mest fornuftig å få etablert lader til rullestol. På sommrene er denne hytta ofte bemannet og tilbyr enkel servering i flotte omgivelser.

Følg Ørnheihytta på Facebook: https://www.facebook.com/ornheihytta/

Kan dere love at alle arrangementene vil være bærekraftige?

Det er et viktig mål at alle arrangementer som holdes på Storheias oppløpsside skal være miljøfyrtårnsertifisert, eller en annen type miljøsertifisering. Det er eksempler på arrangører, internasjonale for eksempel, som jobber med bærekraft og miljø uten å være miljøfyrtårnsertifiserte. De kan være sertifiserte på en annen måte, men det er noe vi må gå inn og se på og vurdere ved hver enkelt søknad.

Hvordan vil prosjektet påvirke dagens bruk av Storheia?

De nye gruppene som får tilgang til fjellet ved at vi oppgraderer veien, vil ikke gå på bekostning av de som bruker fjellet allerede. Den oppgraderte veien supplerer alle de tilkomstmulighetene og bruken som eksisterer i dag. Den eventuelle økte veksten i bruk av fjellet, vil bli styrt mot et område av fjellet som tåler bruken bedre.

Hvilke avtaler gjelder for Røde Kors sin hytte (Ørnheihytta)?

Røde Kors-hytten står på en festet tomt på totalt 1500m2. Det betyr at Røde Kors leier tomten huset står på. De leier i prinsippet tomten så lenge de ønsker det hos grunneier. Tomten ligger på felles utmark hvor totalt 14 andre grunneiere har rettigheter.

Hva mener vi med Arena? Er det snakk om et svært anlegg og store installasjoner?

Til det er svaret nei. Vi kunne sagt Destinasjon Storheia som annet navn, men det rommer ikke tilgjengelighet for alle, og at man skal kunne bruke løypa så langt som man klarer etter sine forutsetninger. Arena handler om at det er et sted å utfolde seg fysisk og med idrettsarrangement. Vi kommer ikke til å støtte større installasjoner eller bygninger på Storheia annet enn nødvendige toalettfasiliteter, avfallshandtering som skal passe inn i naturen på veien opp. Fjellet skal se like fint ut etter det er brukt til et arrangement, som før.

Vi har ikke et ønske om mer trafikk enn dette, vi er enige med grunneierne i at det må være maks 5 arrangement. Trafikken under disse gjennom bommen må være nødvendig trafikk for å arrangere idretts eller kulturarrangement. Det vil ikke bli åpnet for allmenn ferdsel av biltrafikk og lignende kjøretøy.

Hvorfor ikke kjøre turistbusser opp?

Det vil være helt i strid med selve kjernen i prosjektet, vi ønsker en klar folkehelseprofil der folk kan gå, rulle, gå på ski, sykle og lignende. På en bærekraftig måte. Dersom reiselivsnæringen vil benytte seg av Storheia Arena må det skje i tråd med konseptet. Det skal være grønt og bærekraftig.

Hvor kan jeg komme med innspill til dette prosjektet?

Du kan sende inn innspill i denne lenken eller send e-post til: post@storheiaarena.no.

Interessert i å bruke Storheia Arena?

Leie av Ørnheiahytta

Dersom du leier Ørnheiahytta er det Hadsel Rødekors, som er ditt kontaktpunkt.

Kontakt: Hadsel Røde Kors
E-post: rodekors.hadsel@gmail.com
Facebook: facebook.com/ornheihytta/

Adresse

Storheia Arena Utvikling
Søndregate 34
8450 Stokmarknes

Ring oss

(+47) 908 20 051
Svein-Roar Martinsen (Arenaleder)

(+47) 928 40 462
Bjørn Tore Woll (The Extra Mile)

Informasjon om bruk av «cookies» og personvernerklæring.